Szanowni Państwo,

składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu XI edycji Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego organizowanego w dniach 1-4 września 2015 roku w Chorzowie.

Program XI edycji Sympozjum obejmował przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Mamy nadzieję, że XI edycja KSUPS przyczyniła się do integracji środowiska użytkowników promieniowania synchrotronowego w Polsce a także zwiększenia potencjału badawczego polskich ośrodków naukowych. Mamy również nadzieję, że zachęciliśmy uczestników XI KSUPS do zainteresowania się atrakcjami województwa śląskiego.

Wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w XI Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.

Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów XI edycji Sympozjum KSUPS: SPECS GmbH, Testchem Sp. z.o.o, APVACUUM Sp. z o.o., PREVAC sp. z o.o., Edwards Group Ltd., Kurt J Lesker Company Ltd., Scienta Omicron GmbH., Urzędu Miasta Katowice, Śląskiej Agencji Turystycznej.

Patronom honorowym dziękujemy za zaszczytny dla nas gest objęcia Sympozjum swoją opieką. Honorowy patronat nad XI KSUPS objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, Dyrektor ŚMCEBI UŚ prof. dr hab. Andrzej Burian, Dyrektor Instytutu Fizyki UŚ prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, Prezydent Miasta Zabrze mgr Małgorzata Mańka-Szulik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego mgr Aleksandra Skowronek, Prezydent Miasta Chorzów mgr inż. Andrzej Kotala.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrze za pokrycie kosztów związanych z zwiedzaniem Zabytkowej Kopalni Węgla Guido. Zwiedzanie trasy „Mroki Kopalni” na poziomie 320 cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem i stanowiło dla uczestników wyjątkową i niezapomnianą atrakcję. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Dyrektora Planetarium Śląskiego Lecha Motyki i jego zespołu za zorganizowanie atrakcyjnego i fascynującego przywitania uczestników Sympozjum.

Dyrektorowi Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS prof. dr hab. Markowi Stankiewiczowi i jego zespołowi serdecznie dziękujemy za zorganizowanie programu wizyty w polskim synchrotronie. Możliwość uczestnictwa w sesji dotyczącej aktualnego stanu prac związanych z pracą synchrotronu, możliwość zobaczenia samej aparatury a także możliwość uczestnictwa w panelu dyskusyjnym na temat planów dotyczących rozbudowy i potencjalnych możliwości pomiarowych stanowiła dla uczestników Sympozjum niezwykle ważny punkt programu XI KSUPS.

Podziękowania kierujemy również do Dyrektora Śląskiego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzeja Buriana, którego przychylność i zaangażowanie w sprawy organizacyjne znacząco ułatwiło nam realizację programu Sympozjum.Podsumowując, w nawiązaniu do zrealizowanego programu XI KSUPS, mamy nadzieję, że tak jak światło gwiazd na niebie, tak jak światło latarek w mrokach kopalni tak i „światło” w synchrotronie SOLARIS pozwoli nam na nowe - tym razem naukowe – odkrycia. Mamy nadzieję, że udział w Sympozjum stało się dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się.

Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego. W czerwcu 2016 roku zapraszamy do Wisły na międzynarodową konferencję XIII International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, a w 2017 roku do Gdańska na kolejne - XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.

Dziękujemy za ciepłe słowa padające w trakcie Sympozjum, jak i po jego zakończeniu. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących prelekcji oraz uczestniczyć w inspirujących dyskusjach. Mamy nadzieję, że pobyt w ŚMCEBI w Chorzowie, był dla Państwa miłym i inspirującym doświadczeniem. Zapraszamy do dalszej współpracy.

Komitet organizacyjny XI KSUPS

Anna Nowak, Karolina Jurkiewicz, Mateusz Dulski, Jacek Szade, Anna Bajorek Katarzyna Balin, Rafał Rapacz, Mateusz Weis, Marek Kulpa, Jerzy Kubacki (od lewej)

 


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20