SESJA POSTEROWA

Sesja posterowa odbędzie się w środę 2 września, tablice posterowe będą Państwu udostępnione w dniach 1-3 września. Uprzejmie prosimy osoby zgłaszające chęć udziału w konkursie na najlepszą prezentację o umieszczenie posterów na tablicach najpóźniej w środę w godzinach porannych.

Postery prezentowane będą na tablicach miękkich o wymiarach: wysokość 150 cm i szerokość 110 cm. Organizatorzy zapewniają pinezki do przypinania posterów i inne potrzebne materiały biurowe.

PARKING NA TERENIE ŚMCEBI

Na terenie kampusu UŚ w Chorzowie można bezpłatnie zaparkować; dostępne są dwa parkingi: pod budynkiem H, w którym mieszczą się pokoje gościnne Uniwersytetu Śląskiego (na mapce parking oznaczono jako PARKING 1) oraz tuż za budynkiem H (na mapce oznaczony jako PARKING 2). Na teren kampusu najwygodniej wjechać od strony Drogowej Trasy Średnicowej. Ze względu na przeprowadzane remonty sugerujemy nie wybierać alternatywnej trasy przez centrum Chorzowa.

DOJAZD AUTOBUSEM Z KATOWIC

Zgodnie z aktualnym cennikiem opłat KZKGOP cena biletu za przejazd z Katowic do Chorzowa wynosi 3.80zł (bilet ważny na trasach obejmujących przejazd pomiędzy dwoma miastami), bilet można zakupić u kierowcy autobusu w cenie 4.80zł. Ze względu na remonty w centrum Chorzowa i związane z tym objazdy czas przejazdu (sugerujemy linię 840 i przystanek na ulicy Mickiewicza) może ulec wydłużeniu.
Dojście z przystanku autobusowego do ŚMCEBI:

TRANSPORT Z HOTELU FOCUS

Dla gości hotelu FOCUS przewidziany został poranny transport do SMCEBI.
Odjazdy:
01.09 (wtorek) 8:15
02.09 (środa) 8:30
03.09 (czwartek) 8:30

TRANSPORT (Welcome Party, wycieczka i kolacja konferencyjna)

Zapewniamy transport uczestników konferencji na każdy z punktów programu dodatkowego, oraz transport powrotny na teren ŚMCEBI (dla uczestników zakwaterowanych w Pokojach Gościnnych UŚ, oraz osób, które zostawiły samochody na parkingach kampusu SMCEBI) i do hotelu FOCUS (dla gości tam zakwaterowanych).

TRANSPORT – SOLARIS

Zapewniamy transport z terenu kampusu ŚMCEBI i hotelu FOCUS do NCPS SOLARIS oraz transport powrotny do ŚMCEBI lub hotelu FOCUS. Jeżeli ktoś z uczestników zdecydowałby się na powrót do swojego miasta z Krakowa to przewidujemy możliwość podwiezienia takich osób na dworzec kolejowy w centrum Krakowa (po obiedzie kończącym konferencję). W trakcie rejestracji zostaną Państwo zapytani o to czy wracają Państwo do Chorzowa czy zostają w Krakowie.

O wszelkich dodatkowych kwestiach informacyjno-organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować (tablica informacyjna lub ogłoszenia w trakcie sesji).


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    31 maja 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20