Adres mailowy:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Strona internetowa:
    www.ksups2015.smcebi.edu.pl


Przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Sekretariat:
    dr Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

    dr Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 75 73

Adres pocztowy:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Zakład Fizyki Ciała Stałego
    Instytut Fizyki
    Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinanrnych
    Ul. 75 Pułku Piechoty 1a
    41-500 Chorzów
Informacje dotyczące połączenia komunikacyjnego na odcinku Katowice Centrum Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (miejsce konferencji)


Wariant I

    Linia autobusowa: 840 (20 min)

       Nazwa przystanku: Katowice Mickiewicza

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Centrum Edukacji


    Linia autobusowa: 632 (50 min)

       Nazwa przystanku: Katowice Dworzec

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Gwarecka


Wariant II (z przesiadką)

    Linia tramwajowa 19, 6 (ok 50min)

        Nazwa przystanku: Katowice Rynek

        Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Rynek

    Linia autobusowa: 664, 165

       Nazwa przystanku: Chorzów Rynek

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Centrum Edukacjiinformacje o biletach w KZK GOPInformacje dotyczące połączenia komunikacyjnego na odcinku Katowice Centrum Hotel Fokus


    Linia tramwajowa: 9 (21 min), 20 (21 min)

       Nazwa przystanku: Katowice Plac Wolności

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Batory Dworzec PKP


    Linia autobusowa: 7 (25 min)

       Nazwa przystanku: Katowice Plac Wolności

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Batory Dworzec PKP


    Linia autobusowa: 6 (25 min)

       Nazwa przystanku: Katowice Mickiewicza

       Nazwa przystanku docelowego: Chorzów Batory Dworzec PKP  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20