Polskie Towarzystwo Promieniowana Synchrotronowego (PTPS)
www.synchrotron.org.plUniwersytet Śląski (UŚ)
us.edu.pl
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
synchrotron.uj.edu.pl

Instytut Fizyki (IF)
us.if.edu.pl
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI)
www.smcebi.us.edu.pl
Urząd Miasta Chorzów
www.chorzow.eu
Urząd Miasta Katowice
www.bip.um.katowice.pl
Urząd Miasta Zabrze
www.um.zabrze.pl
Śląska Organizacja Turystyczna
www.silesia-sot.pl
Prevac
www.prevac.pl

apVacuum
www.apvacuum.com/plSpecs
www.specs.de
Testchem
www.testchem.pl
Testchem
www.itl-vacuum.com
SCEINTAOMICRON
www.scientaomicron.com
Edwards
www.edwardsvacuum.com
Kurt J. Lesker
www.lesker.com

 

 

 

 

 


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    31 maja 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20