Termin nadsylania abstraktów juz minął, jednak zachęcamy do udziału w konferencji, prace spóźnione mogą zostać zaakceptowane bez gwarancji wydrukowania abstraktu w Biuletynie PTPS.


Polskie Towarzystwo Promieniowana Synchrotronowego wraz z Uniwersytetem Śląskim organizuje XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, które odbędzie się w dniach 1-4 września 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

PTPS Uniwersytet Śląski


Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) to odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe, czyli promieniowanie elektromagnetyczne, które zyskuje coraz większe znaczenie w badaniach z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, biologii a także medycyny. Tegoroczna konferencja zyskuje dodatkowe znaczenie wobec faktu bliskiego oddania do użytku polskiego synchrotronu – SOLARIS w Krakowie. Będzie to jedyne tego typu urządzenie badawcze w Europie środkowo-wschodniej, które będzie docelowo służyć jednocześnie dużej grupie badaczy z Polski i innych krajów.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie [1]

 

Program sympozjum KSUPS obejmuje wykłady specjalne, sesje referatowe, sesję plakatową a także wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Planowana jest sesja poświęcona liniom badawczym w SOLARIS.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS [2]

 

Przewidujemy stypendia dla młodych uczestników zapewniające pokrycie pełnych kosztów uczestnictwa, uzyskiwane w drodze konkursu.

 


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20