Honorowi patroni XI KSUPS:

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
    prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dziekan Wydziału
    prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Dyrektor Instytutu Fizyki
    prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski

Dyrektor SMCEBI
    prof. dr hab. Andrzej Burian

Wicemarszałek Województwa Śląskiego
    mgr Aleksandra Skowronek

Prezydent Miasta Chorzów
    mgr inż. Andrzej Kotala

Prezydent Miasta Zabrze
    mgr Małgorzata Mańka-Szulik


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20