Program konferencji Wykłady zaproszone Referaty Postery
Referaty sponsorskie
PROGRAM KONFERENCJI:

 

Wtorek, 1 września

800-900

Rejestracja

900-940

Otwarcie Sympozjum

940-1020

L-01

J. Szlachetko

Electronic structure of matter probed under in-situ conditions by means of X-ray spectroscopy techniques

1020-1100

L-02

T. Tyliszczak

Soft X-ray Absorption Spectroscopy – Chemical Analysis on nanoscale

1100-1140

Przerwa kawowa

1140-1200

O-01

P. Starowicz

Momentum dependence of a Kondo Resonance in Ce2Co0.8Si3.2

1200-1220

O-02

Y. Melikhov

Structural evolution of (Ga,Mn)As thin film during medium temperature post growth annealing manifested by XAS

1220-1240

O-03

M. Pławecki

Fabrication and characterization of multilayer solar cells

1240-1300

O-04

J. Kubacki

Application of X-ray absorption and resonant photoemission spectroscopy to study electronic states of iron through 3p-3d transition in SrTiO3:Fe epitaxial film

1300-1420

Przerwa obiadowa

1420-1500

L-03

I.N. Demchenko

Elemental and orbital-selective characterization of semiconductor materials by X-ray spectroscopy - XAS, RIXS and XPS

1500-1540

L-04

A. Burian

Wide-angle X-ray scattering and Reverse Monte Carlo studies of Fe80B20, Co80B20,  Mg60Cu30Y10 metallic glasses

1540-1620

Przerwa kawowa

1620-1640

O-05

H. Fiedorowicz

Laboratory sources of soft X-rays and extreme ultraviolet (EUV) based on laser plasmas produced with a gas puff target

1640-1700

S-01

T. Stempel

New developments in small spot and imaging Near Ambient Pressure XPS

1720-2100

Welcome Party

 Środa, 2 września

900-940

L-05

L. Vasylechko

Structural, electronic and magnetic phase transitions in complex oxide perovskites probed by X-ray synchrotron powder diffraction

940-1020

L-06

Cz. Ślusarczyk

Badanie w czasie rzeczywistym procesu krystalizacji polietylenu przy zastosowaniu rozpraszania promieniowania synchrotronowego pod małymi kątami

1020-1040

O-06

D. Paliwoda

Single-crystal X-ray diffraction at extreme conditions

1040-1100

O-07

J. Pełka

High-brilliance X-ray sources: a bright future for life science studies

1100-1140

Przerwa kawowa

1140-1220

O-08

M. Kozak

SAXS studies of selected flexible proteins or proteins of modular structure

1220-1240

O-09

M. Taube

Solution structure of the plant HSP90-SGT1 complex with ADP

1240-1300

O-10

W. Gospodarczyk

Influence of microfluidic flow on amyloid aggregation of hen egg white lysozyme

1300-1420

Przerwa obiadowa

1420-1500

L-07

A. Drzewiecka-Antonik

Structural studies of metal-organic ligand complexes using X-ray absorption spectroscopy

1500-1540

L-08

J. Cebulski

Study of phonon spectra of (Cd,Hg)Te-based semiconductor solid solutions using synchrotron radiation

1540-1600

S-02

T. Glenc

Dyfraktometry Rigaku, nowe informacj

1600-1640

Przerwa kawowa

1600-1800

Sesja posterowa

1800-1930

Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

Czwartek, 3 września

900-940

L-09

W. Gawełda

Status and science program of the European XFEL

940-1020

L-10

R. Sobierajski

Phase transitions in solids under irradiations with x-ray free electrons lasers – characteristic time scales.

1020-1040

O-11

R. Mroczka

Micro-X-Ray fluorescence spectrometer with X-ray single bounce metallic capillary optics for light element analysis

1040-1100

O-13

I. Jacyna

Investigation of morphological and structural changes in thin Au, Pt films and ultrathin Pt/Co/Pt sandwiches induced by nanosecond pulses from laser-plasma source operating in the EUV region

1100-1120

Przerwa kawowa

1120-1140

S-03

T. Hagedorn

Scienta Omicron – a new company

1140-1220

L-11

M. Sikora

Magnetic impurities in the bulk and on the surface of 3D topological insulators probed using soft X-ray spectroscopyrs probed using soft X-ray spectroscopy

1220-1300

L-12

M. Kręglewski

High Resolution Molecular Spectroscopy using synchrotron light source

1300-1420

Przerwa obiadowa

1420-1600

Zwiedzanie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1600-1640

L-13

J. Kołodziej

UARPES -Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy beamline at National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS

1640-1700

O-12

P. Goryl

Solaris control and IT systems towards beamline users

1700-1740

Przerwa kawowa

1800-2000

Wycieczka konferencyjna

2000-2200

Kolacja konferencyjna

Piątek, 4 września

830-1140

Wycieczka do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

1000-1140

L-14

M. Stankiewicz

Prezentacja SOLARIS

1140-1200

Przerwa kawowa

1200-1340

Panel dyskusyjny SOLARIS

1340-1400

Zamknięcie XI Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

1400-1500

Przerwa obiadowa

1500-1600

Powrót do ChorzowaProgram konferencji do pobrania w fomie pdf

WYKŁADY ZAPROSZONE:

L-01
Jakub Szlachetko
Synchrotron Light Source Villigen
Electronic structure of matter probed under in-situ conditions by means of X-ray spectroscopy techniques

L-02
Tolek Tyliszczak
University of California Berkeley, USA

Soft X-ray Absorption Spectroscopy – Chemical Analysis on nanoscale

L-03
Iraida Demchenko
Instytut Fizyki PAN
Elemental and orbital-selective characterization of semiconductor materials by X-ray spectroscopy - XAS, RIXS and XPS

L-04
Andrzej Burian
Uniwersytet Śląski
Wide-angle X-ray scattering and Reverse Monte Carlo studies of Fe80B20, Co80B20, Mg60Cu30Y10 metallic glasses

L-05
Leonid Vasylechko
Lviv Polytecnic National University
Structural, electronic and magnetic phase transitions in complex oxide perovskites probed by X-ray synchrotron powder diffraction

L-06
Czesław Ślusarczyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Badanie w czasie rzeczywistym procesu krystalizacji polietylenu przy zastosowaniu rozpraszania promieniowania synchrotronowego pod małymi kątami.

L-07
A. Drzewiecka-Antonik
Institute of Physics PAS
Badania strukturalne kompleksów metalo-organicznych przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej

L-08
J. Cebulski
Chair of Applied Physics, University of Rzeszow
Study of phonon spectra of (Cd,Hg)Te-based semiconductor solid solutions using synchrotron radiation

L-09
W. Gawelda
European XFEL GmbH
Status and science program of the European XFEL

L-10
Ryszard Sobierajski
Instytut Fizyki PAN
Phase transitions in solids under irradiations with x-ray free electrons lasers – characteristic time scales”

L-11
Marcin Sikora
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Magnetic impurities in the bulk and on the surface of 3D topological insulators probed using soft X-ray spectroscopy

L-12
M. Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego do rejestracji widma o wysokiej rozdzielczości w podczerwieni

L-13
J.J. Kolodziej
Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University

UARPES -Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy beamline at National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS


L-14
Marek Stankiewicz
Synchrotron SOLARIS
Prezentacja SOLARIS


REFERATY:

Organizatorzy udostępniają wykładowcom komputer (Office 2010), rzutnik i prezenter multimedialny. Na wygłoszenie wykładu w ramach sesji plenarnych (zaproszeni goście) przewiduje się 40min (35 min referat + 5 minut dyskusja) Na wygłoszenie referatu w ramach sesji sekcyjnej przewiduje się 20min (15 min referat + 5 minut dyskusja)


O-01
P. Starowicz
Momentum dependence of a Kondo Resonance in Ce2Co0.8Si3.2

O-02
Y. Melikhov
Structural evolution of (Ga,Mn)As thin film during medium temperature post growth annealing manifested by XAS

O-03
M. Pławecki
Fabrication and characterization of multilayer solar cells

O-04
J. Kubacki
Application of x-ray absorption and resonant photoemission spectroscopy to study electronic states of iron through 3p-3d transition for SrTiO3:Fe epitaxial film.

O-05
H. Fiedorowicz
Laboratory sources of soft X-rays and extreme ultraviolet (EUV) based on laser plasmas produced with a gas puff target

O-06
D. Paliwoda
Single-crystal X-ray diffraction at extreme conditions

O-07
J. Pełka
High-brilliance X-ray sources: a bright future for life science studies

O-08
M. Kozak
SAXS studies of selected flexible proteins or proteins of moldular structure

O-09
M.Taube
Solution structure of the plant HSP90-SGT1 complex with ADP

O-10
W. Gospodarczyk
Influence of microfluidic flow on amyloid aggregation of hen egg white lysozyme

O-11
R. Mroczka
Micro-X-Ray fluorescence spectrometer with X-ray single bounce metallic capillary optics for light element analysis

O-12
P. Goryl
Solaris control and IT systems towards beamline users

POSTERY:

Postery prezentowane będą na tablicach miękkich o wymiarach: wysokość 150 cm i szerokość 110 cm. Organizatorzy zapewniają pinezki do przypinania posterów i inne potrzebne materiały biurowe.


P-01
B.A. Orlowski
Synchrotron radiation photoemission study of doped semiconductors valence band

P-02
R. Minikayev
The limit of CdTe solubility in PbTe and the phase diagram of (Pb,Cd)Te solid solution

P-03
R. Rapacz
Atomic and electronic struture of Bi-Te films grown at various conditions by MBE method

P-04
W. Paszkowicz
Compressibility and electronic structure variation with pressure for EuVO4: A combined experimental and computational study

P-05
P. Solarz
Energy transfer processes to Eu3+ ions in K5Li2GdF10 doped with Eu3+, Pr3+, Tb3+ and Dy3+ upon VUV excitation.

P-06
A. Bajorek
Electronic structure of selected ternary samarium compounds

P-07
A. Wolska
Local structure around Co atoms in the ion and light irradiated magnetic trilayers

P-08
D.Klinger
Morphological and structural modifications induced in ultrathin metallic films by nanosecond pulses from EUV laser-plasma source.

P-09
I. Jacyna
Investigation of morphological and structural changes in ultrathin Pt/Co/Pt trilayers induced by nanosecond pulses from EUV plasma source.

P-10
E. Dynowska
Structural properties of Fe/Pt multilayers before and after ion beam irradiation

P-11
M.T. Klepka
XANES and EXAFS studies of bioactive metallo-organic complexes in solid and liquid state

P-12
K. Lawniczak-Jablonska
XAFS estimation of the catalytic centre in double metal cyanide catalysts

P-13
Ż. Kołodziejska
Trimeric surfactants – new effective carries for gene therapy

P-14
M. Skupin
Structural studies of nanosystems based on zwitterionic sugar-based surfactants as innovative gene delivery systems

P-15
W. Andrzejewska
Studies of dsDNA and siRNA oligomers in complexes with tricationic surfactants using biophysical methods.

P-16
M. Kręcisz
Physical characterization of BMV capsid protein

P-17
M.A. Śmiałek
Valence and ionic lowest-lying electronic states of small esters studied by high resolution vacuum ultraviolet photoabsorption, photoelectron spectroscopy and ab initio calculations

P-18
Z. Pietralik
Spectroscopic characterization of human cystatin C and its mutants

P-19
T.J. Wasowicz
Hydrogen migration in formation of NH(A3Π) radicals in photodissociations of isoxazole and pyridine molecules

P-20
K Żebrowska
Local Electronic and Crystal Structures of FeTe Doped with Cobalt

P-21
M. Bagińska
Two Step Transition and Suppression of Monoclinic Distortion in FeTe Doped with Nickel

P-22
M. Wojdyła
Local Electronic and Crystal Structures of FeTe Doped with Nickel

P-23
P. Piszora
Li0.95Mn2.05O4 under high pressure and at elevated temperature in DAC.

P-24
K. Szutkowski
The dynamics of micellization of gemini imidazolium surfactants studied by NMR, FT-IR and SR-SAXS

REFERATY SPONSORSKIE:

S-01
T. Stempel
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
New developments in small spot and imaging Near Ambient Pressure XPS

S-02
T. Glenc
Testchem sp. z o.o.
Dyfraktometry Rigaku,nowe informacje

S-03
T. Hagedorn
Scienta Omicron GmbH
Scienta Omicron – a new company


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20