SPECS
www.specs.dePREVAC
www.prevac.plAPVACUUM
www.apvacuum.com/plTESTCHEM
www.testchem.plITL-VACUUM
www.itl-vacuum.com

Scienta Omicron GmbH
www.scientaomicron.com

Edwards
www.edwardsvacuum.com

Kurt J. Lesker
www.lesker.com
Śląska Organizacja Turystyczna
www.silesia-sot.pl
Urząd Miasta Katowice
www.bip.um.katowice.pl

 

 

 

 

 


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    31 maja 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20