WAŻNE DATY:

Działanie Od Do

Rejestracja

01.04.2015 15.06.2015

Przesłanie streszczenia zgodnie z załączonym wzorem (przez stronę rejestracji)

01.04.2015 31.05.2015

Termin kwalifikacji referatu lub plakatu

  30.06.2015

Termin wniesienia opłaty

01.06.2015 1.07.2014

Sympozjum

01.09.2015 04.09.2015

 

OPŁATY:

Pełna opłata konferencyjna wynosi 500 zł.
Członkom PTPS z opłaconą składką członkowską przysługuje zniżka 10%.
Przewidziana jest też ograniczona liczba opłat ulgowych dla magistrantów i doktorantów w wysokości 300 zł.

Opłaty wniesiona po 1.07.2015 – pełna 650 zł,
dla magistrantów i doktorantów 400 zł

 

W ramach opłaconej opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają:

Koszty dojazdu na konferencję oraz noclegi są płatne osobno. Organizatorzy przewidują możliwość pośrednictwa w dokonaniu rezerwacji hotelowej; informacje o dostępnych miejscach w zakładce Zakwaterowanie. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać w trakcie Rejestracji na Sympozjum

 

Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek:
Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego:
Bank PeKaO S.A. o/Kraków 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083.
Z dopiskiem:
"XI KSUPS"

 

Polskie Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
NIP 677-10-88-378

 

Organizatorzy uprzejmie proszą o w miarę szybkie dokonywanie wpłat.


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    prof. dr hab. Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20